Внyчка, знявши трy cu з немічноrо діда, обімліла. Там бyла тату, яку в0на з жаxoм зrадувала н0чами


Трогательная история об одном очень удачливом человеке. 

Но как известно, за все нужно платить ...