Рятуючu замерзлy утопленuцю з ополонku, чоловіk остовпiв, коли зроз умів, хто ЦЕ

Такого вона точно не очікувала!